logo-wonenpunt

Huurrecht advocaat Amersfoort geeft advies wanneer een verhuurder zijn huurcontract kan beëindigen

Advocaat huurrecht Amersfoort

Een huurrecht advocaat in Amersfoort adviseert regelmatig huurders die onder druk zijn gezet om in te stemmen met de beëindiging van hun huurovereenkomst in of buiten Amersfoort. Wat huurders vaak niet weten is dat ze veel bescherming hebben van het Burgerlijk Wetboek, zeker als je een huurcontract voor onbepaalde tijd hebt. Als een verhuurder een huurovereenkomst wil beëindigen, heeft hij een paar opties. Hij kan de huurovereenkomst opzeggen of hij kan de huurovereenkomst laten ontbinden bij de rechter. De manier waarop de huurovereenkomst wordt beëindigd is van groot belang, want er zijn grote verschillen tussen de verschillende manieren om de huurovereenkomst te beëindigen. Volgens huurrecht advocaat Amersfoort hoeft de verhuurder bij ontbinding geen wettelijke opzegtermijn in acht te nemen, terwijl de verhuurder bij opzegging wel een opzegtermijn in acht moet nemen. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer een verhuurder een huurovereenkomst kan beëindigen en wat de gevolgen zijn van de gekozen optie.

Beëindiging van de huurovereenkomst

De verhuurder kan de huurovereenkomst altijd opzeggen. Daarvoor hoef je niets verkeerd te hebben gedaan. De manier waarop en de voorwaarden waaronder de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen, hangen af van de duur van de huurovereenkomst. Huur je een Nederlandse woning voor een korte termijn, dan hoeft de verhuurder de huurovereenkomst niet op te zeggen. Hij hoeft alleen aan te kondigen dat de huurovereenkomst eindigt op de afgesproken datum. Deze mededeling moet 3 tot 1 maand(en) voor het verstrijken van de huurovereenkomst worden gedaan. Wordt de mededeling niet (tijdig) gedaan, dan wordt de huurovereenkomst omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de woning in Nederland voor langere tijd of voor onbepaalde tijd huurt, kan de verhuurder de huur alleen opzeggen in specifieke gevallen die in het Burgerlijk wetboek staan vermeld. Bijvoorbeeld als hij of zij zelf in het huis wil gaan wonen of als ze het huis wil renoveren, terwijl het niet mogelijk is de huur voort te zetten. Waarschuwing! Als je instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst, hoeft de verhuurder geen specifieke reden te hebben om de huurovereenkomst op te zeggen. In dat geval eindigt de huurovereenkomst ongeacht de reden van beëindiging. Ga dus niet akkoord met de beëindiging van je huurovereenkomst zonder eerst een huurrecht advocaat Amersfoort te raadplegen.

De huurovereenkomst ontbinden

Een verhuurder kan ervoor kiezen om een huurovereenkomst te ontbinden als de huurder de huurovereenkomst heeft geschonden. De huurovereenkomst kan alleen worden ontbonden door een Nederlandse rechter. Een verhuurder kan de overeenkomst niet zelf ontbinden, ook al geeft het contract hem die mogelijkheid. Een verhuurder kan de huurovereenkomst ontbinden in de volgende situaties. De huurder heeft de huur niet betaald, waarvan een totaal van 3 maanden of meer achterstallige huur is. Een huurder veroorzaakt ernstige overlast of de huurwoning is onderverhuurd aan iemand anders. Als een rechter de huurovereenkomst ontbindt, kan de verhuurder overgaan tot ontruiming op korte termijn. Dit betekent dat je binnen een paar weken (soms al een paar dagen) na de uitspraak van de rechter uit de woning kunt worden gezet.

Snelle procedure (kort geding): Machtiging tot ontruiming

De verhuurder kan de rechter ook toestemming vragen om de huurwoning op korte termijn te ontruimen. Als de rechter de ontruiming toestaat, eindigt de huurovereenkomst niet officieel, maar kan de verhuurder de woning alsnog laten ontruimen. Een rechter in Nederland zal niet snel toestemming geven om een woning te ontruimen. Voor advies kun je het beste een huurrecht advocaat Amersfoort raadplegen.

Ontruiming door de deurwaarder

Als de huurovereenkomst is ontbonden, moet je de woning ontruimen binnen een in de rechterlijke uitspraak genoemde termijn. Als je de woning niet vrijwillig verlaat kan de verhuurder de woning laten ontruimen door een deurwaarder. Soms kunnen maatregelen worden genomen om uitzetting te voorkomen. Indien mogelijk kan met behulp van de gemeente een zogenaamd moratorium worden aangevraagd, waardoor de verhuurder gedurende 6 maanden niet tot ontruiming mag overgaan. Ook is het mogelijk om in gesprek te gaan met een huurrecht advocaat Amersfoort om een spoedprocedure te starten waarin de rechter wordt verzocht de ontruiming te verbieden.

Neem een huurrecht advocaat Amersfoort in de hand

Toch iemand inhuren die er meer verstand van heeft en er dagelijks mee omgaat. Neem dan een kijkje op Advocatenkantoren.nl. Hier kun je verschillende advocaten in het huurrecht vinden.

https://advocatenkantoren.nl/huurrecht/

Gerelateerde Blog

Inhoudsopgave

meer blogs